Putovanja u Istanbul 2017, Prolećna putovanja Evropske metropole Istanbul 2017, hotel Istanbul 2017, polazak iz Niša za Istanbul, Istanbul 2017 polazak Beograd, paket aranžman, putovanje u Istanbul 2017, last minute, bus progam Istanbul 2017, avio program Istanbul 2017, Istanbul putovanja 8. mart 2017, Istanbul putovanja Uskrs 2017, Istanbul putovanja 1. maj 2017 - ASTURS Turistička agencija Niš

Istanbul

ISTANBUL - PUTOVANJA 2018
ISTANBUL JESENJA PUTOVANJA 2018, EVROPSKE METROPOLE PUTOVANJE U ISTANBUL JESEN 2018, ISTANBUL JESEN 2018, ISTANBUL JESEN 2018, ISTANBUL PRAZNIČNA PUTOVANJA 2018

Vecni grad - Novi Rim, Konstantinopolj i Carigrad na kulturnoj baštini staroj preko 2000 godina pruža vam neverovatnu priliku da upoznate najveca dostignuca najvecih civilizacija: helenske, rimske, vizantijsko-hrišcanske i otomanske. "Grad gradova" - na dva kontinenta, spoj Evrope i Azije na Bosforskom moreuzu koji još uvek nadgleda Ðenovljanska kula Galata Uunkapani mostom povezana sa desnom obalom Zlatnog roga. Rimski Aquadukt i Justinijanoca Cisterna, sa Aja Sofijom i hipodromom pricaju nam o najdugovecnijoj Imperiji, grckog jezika, rimskog prava i hrišcanske religije...
Pripovedanje se nastavlja, vremenski sadržaj pocinjw 29. Maja 1453. godine. Sultanat prerasta u Imperiju, savršeno državno uredenje koje izgraduje Kanuni sultan Sulejman, dostižuci ideal Platonove države stvorice još jednu Veliku silu, koja ce trajati do 1918. Godine, završici se oslobadanjem samih Turaka od okova Osmanske Imperije.
Grad, gradova i danas sa Vaseljenskom patrijaršijom cini centar pravoslavnog hrišcanstva. Smešten izmedu Evrope i Azije sa svedocanstvom o vecitoj težnji za osvajanjem i dominacijom, poprište najvecih bitaka, kulturna riznica najvecih dostignuca...
Iz programa putovanja Evropske metropole Istanbul 2018 možemo vam ponuditi:

ISTANBUL PUTOVANJA