sreda, 17 septembar 2014
Doček u Pragu od 139eura

Prag putovanja manja
   DREZDEN – KARLOVE VARI
    29.12.2013. – 03.01.2014.
      6 dana, 3 noćenja


PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (29.12.) – Polazak autobusom iz Niša/Kraljeva u 15:00 h. Vožnja preko Mađarske, Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.

2. dan (30.12.) PRAG – Dolazak u Prag u prepodnevnin satima... Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: obilazak Praškog dvorca – Hradčani, katedrale sv. Vida, bazilike sv. Đorđa, Male Strane, prelazak preko Karlovog mosta i biste Karla IV nakon čega se laganom šetnjom stiže do Staromestskih namesti sa čuvenim Astronomskim časovnikom – Orlojom. Smeštaj u hotel. U večernjim satima fakultativno krstarenje brodom po Vltavi uz panoramsko razgledanje grada. Noćenje.

3. dan (31.12.) PRAG – DREZDEN – Doručak. Slobodan dan u Pragu ili fakultativni celodnevni izlet u DRESDEN, grad na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Povratak u Prag. U večernjim časovima organizovan odlazak do centra grada na DOČEK NOVE GODINE. Organizovani povratak u hotel. Noćenje.

4. dan (01.01.) PRAG – KARLOVE VARI – Doručak. Nakon doručka fakultativni izlet do Karlovih Vari. Obilazak banje, njenih čuvenih lekovitih izvora termalne vode i kolonada (Termal Spring, Market Collonade...), grand hotel Pupp-a, crkva sv. Marije Magdalene, ruske pravoslavne crkve sv. Petra i Pavla... Čuveni pisci, kompozitori, istorijaske ličnosti su boravile u ovoj banji (Karlo IV, Gete, Mozart, Petar Veliki...),kao i većina holivudskih glumaca koji svake godine posećuju Karlove Vari povodom filmskog festivala. Uz to ne zaboravite probati čuvenu Becherovku otkrivenu pre 200 godina, vodu sa lekovitih izvora, oplatke... Povratak u Prag u kasnim popodnevnim satima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

5. dan (02.01.) PRAG – BEOGRAD – Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Predlažemo da ga provedete u prekrasnom centru Praga, šetnjom kroz neotkrivene gotiĉke ulice. Polazak za Beograd sa usputnim pauzama radi odmora.

6. dan (03.01.) – Dolazak na mesto polaska u jutarnjim časovima. (Kraj ulsuga)

Htl VLTAVA 3*  www.hotel-vltava.eu
Termin putovanja 29.12.-03.01.2014.Cena po osobi izBeograda, Novog SadaCena po osobi izBatočine, JagodineCena po osobi iz Kraljeva, Kruševca, Niša
Cena za uplatu u celostido 19.12.2013. 139€ 145€ 149€
Cena za uplatu do polaska ili na odloženo 175€ 180€ 185€
Htl UBYTOVNA ATLAS 3* www.ubytovnaatlas.cz
Termin putovanja 29.12.-03.01.2014.Cena po osobi izBeograda, Novog SadaCena po osobi izBatočine, JagodineCena po osobi iz Kraljeva, Kruševca, Niša
Cena za uplatu u celosti do 19.12.2013. 139€ 145€ 149€
Cena za uplatu do polaska ili na odloženo 175€ 180€ 185€


ARANŽMAN SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU CRÉDIT AGRICOLE BANKE NA DAN UPLATE.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana do datuma navedenog u cenovniku za rane uplate (25.10.2013. ili 25.11.2013.) ili najkasnije 10 dana pre početka putovanja (za redovne uplate do polaska)40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana u jednakim mesečnim ratama odloženo čekovima građana zaključno sa 15.04.2014. po prodajnom kursu Crédit Agricole banke na dan deponovanja čekova (10 dana pre početka putovanja) uz uvećanje od 1,5% na mesečnom nivou na ostatak duga

Stranke se prilikom rezervacije odlučuju za način plaćanja i takav
izabrani način plaćanja se kasnije ne može menjati.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU 45% OD CENE ARANŽMANA.

POPUST: deca od 2–10 godina imaju popust od 40% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju krevet u hotelima), III odrasla osoba u 1/2+1 sobama ima 5% popusta

LOKACIJA I OPIS HOTELA: Hoteli sa kojima sarađujemo su: Htl UBYTOVNA ATLAS 3* (Praha 9 – Horni Počernice) www.ubytovnaatlas.cz , Htl VLTAVA 3* (Řež u Prahy-okolina Praga) www.hotel-vltava.eu ili SLIČNI iste kategorije. Tačna lokacija i ime hotela će biti saopšteni najkasnije u roku od 7 dana od termina polaska.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, proseĉne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,smeštaj u hotelu sa 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC),usluge lokalnog vodiča prema programu putovanja,troškove organizacije i vođenja aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja ,ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) iputnikove individualne troškove.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

Vožnja brodom (1h plovidbe, kolač+kafa ili čaj, vodič) – 15 €; Karlove Vari – 25 €; večera u pivnici – 25 €, celodnevni izlet u Drezden (autobus, obilazak grada sa vodičem, Prag-Drezden-Prag: 320 km) – 30 €

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Asturs ovlašćeni subagent. Organizator putovanja Turistička agencija "MILLENIUM" iz Trstenika – Licenca Minisatrstva Turizma OTP 76/2010 od 02.02.2010. godine.

UPUTSTVA & NAPOMENE

* Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU.

* VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

* Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

* Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.

* Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina....), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.

* Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

* U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.

* Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela.

* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

* Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak.

* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)

* Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

* Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.

* Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.

* Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!

* Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku. Millenium će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste.

* Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Millenium ne može imati uticaja.

* Millenium ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.

* Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta.

* Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

* VAŽNO: Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.

* Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije. U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

Organizator putovanja: Turistička agencija "MILLENIUM" iz Trstenika – Licenca Minisatrstva Turizma OTP 76/2010 od 02.02.2010. godine.

Organizator putovanja osiguran je Polisom osiguranja od odgovornosti broj 8002427, te Polisom osiguranja potraživanja – jemstva broj 8002428 osiguravača Takova osiguranja.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Cenovnik br.1 od 02.10.2013.
 

Sve aranžmane možete rezervisati i u našim poslovnicama:

Poslovnica Centar:
TPC Gorča lokal M18, Obrenovićeva bb, 18000 Niš

Telefoni: 018/238-963, 018/305-750
Fax: 018/238-963
Radno vreme: radnim danima od 10.00-20.00, subotom od 10.00-15.00, nedeljom ne radi


Poslovnica Bulevar: TC Zona 2, lokal 80, Bul. Nemanjića 85a/80,18000 Niš
Telefoni: 018/593-990, 018/305-340  Fax: 018/593-990
Radno vreme: radnim danima od 10.00-18.00, subotom od 10.00-15.00, nedeljom ne radi
Napomena: Sve informacije na sajtu turističke agencije ASTURS su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.